ТОВ «АЙМЕЙС»

Пожежна автоматика та вогнезахисні матеріали

01011, Україна, м. Київ, а/с 200
м. Вишневе, вул. Ломоносова, 36
(067) 915-03-64, (050) 411-63-49
aimeice@aimeice.com.ua

Нові практичні посібники з пожежної безпеки


ПОСІБНИК ПО ПРАКТИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ ДБН В.1.1-7 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ"

Посібник по практичному застосуванню ДБН В.1.1 -7 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівни¬кам) органів Державної служби України з надзвичайних ситуа¬цій, проектних та експертних організацій під час проектування нових проектів або реконструкції існуючих будівель і споруд.

Рекомендовано як посібник для викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів у сфері цивільного захисту.

Посібник схвалено науково-технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (протокол № 5 від 28.04.2016) та узгоджено з Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України (лист від 20.04.2017 № 26-6066/261).

Кількість сторінок 36

Ціна 120 грн.

ПОСІБНИК З ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ, БУДИНКІВ ТА ЗОВНІШНІХ УСТАНОВОК ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ"

Посібник з практичного застосування ДСТУ Б В.1.1- 36:2016 призначений для надання практичної допомоги співробітникам (працівникам) органів державного нагля¬ду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, проектних організацій, викладачам ВНЗ ДСНС України, а також інженерно-технічному персоналу, який займається розробкою заходів із забезпечення вибу- хопожежної та пожежної безпеки будинків, споруд і зов-нішніх установок у процесі їх проектування, будівництва й експлуатації.

У Посібнику викладені Грунтовні роз'яснення вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 та наведені приклади розрахунків для конкретних об'єктів з урахуванням особливостей техноло-гічних процесів, що відбуваються на них, видів речовин та матеріалів, які зберігаються або обертаються на цих об'єк-тах, планування приміщень тощо.

Посібник узгоджено з Департаментом запобігання над-звичайним ситуаціям ДСНС України (лист від 06.04.2017 № 26-5281/261) та схвалено науково-технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (протокол № 4 від 27.04.2017).

Кількість сторінок 192

Ціна 260 грн.